Blog Chưa được phân loại

Bố Mẹ có biết theo khảo sát có tới 35-40% số học sinh hiện nay đang mắc bệnh cận thị và tỷ lệ này đang ngày càng gia tăng? Bố Mẹ có biết theo khảo sát thì 70% học sinh hiện nay đang ngồi học sai tư thế?

Bố Mẹ có biết theo khảo sát có tới 35-40% số học sinh hiện nay đang mắc bệnh cận thị và tỷ lệ này đang ngày càng gia tăng? Bố Mẹ có biết theo khảo sát thì 70% học sinh hiện nay đang ngồi học sai tư thế? HẬU QUẢ KHÔN LƯỜNG ÍT AI BIẾT : Ngồi học sai tư thế có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tim và các bệnh về đường hô hấp Cột sống và xương khớp bị tác động theo chiều hướng xấu, vẹo lưng,…

Read More